• 27/08/2021
  • admin
  • 0

Chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác, sự chuyên nghiệp, đặc biệt sự mẫn cán của các cán bộ Citek, đã tâm huyết trao đổi với lãnh đạo để đưa ra giải pháp. Chính điều này làm nên dự án ERP thành công